Водач с правоспособност за категория „В” има право да управлява моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не превишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не превишава 4250 кг.
Шофьор с права за управление на МПС от категория „В” има право да управлява и МПС от категория Ам.

Изисквания към кандидата за започване на обучението:
Да има навършени 17 години и 9 месеца. Три месеца преди навършване на 18 години, желаещите могат да въдат включени в курс и да започнат обучението си. На изпит по управление могат да се явят при навършване на 18 год.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „В” е разделен на две части:

  • Теоретично обучение
  • Практическо обучение

Теоретичното обучение включва два модула – „Безопасност на движението по пътищата” и „Общо устройство на автомобила”, с обща продължителност 40 учебни часа.

Практическото обучение е 31 учебни часа. Провежда се в удобно за кандидата време. Началните часове от обучението се провеждат на полигон, а след това – управление  в населено и извън населено място. Между 18-ти и 22-ри учебен час се провежда междинен изпит, а след 31-вия учебен час – вътрешен изпит. След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до практически изпит.