За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и завършен курс за категория “В” (ако курсистът няма навършени 21 години е необходимо да премина курс за професионална компетентност).Шофьорската книжка за категория “С” позволява управление на товарни автомобили с тегло включително и това на товара над 3,5 тона и до 9 места за сядане.Курсът включва 20 часа практическа подготовка.

Изисквания за курсистите, желаещи да започнат курс за категория”C”:

  • Завършено минимум основно образование;
  • Навършени 20 години и 9 месеца;
  • Свидетелство за управление на МПС категория “B”;
  • Успешно преминато психологическо изследване;

Необходими документи:

  • Копие на лична карта
  • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
  • 1 брой снимка (паспортен формат)
  • Копие на шофьорска книжка
  • Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части: теоретична – решават се две изпитни листовки с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки, и практическа – управление на камион.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След  вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.Цената на курса е 680лв., като за ваше улеснение заплащането може да се извършва на вноски!